Energie opslag is simpelweg gezegd: het opslaan van energie om het later weer te kunnen gebruiken. Maar in de praktijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Energie is namelijk geen object die je kunt vastpakken en opslaan in een container. Energie kun je bijvoorbeeld opslaan in een accu. Een accu is een chemische vorm van opslag, waarbij elektriciteit via een elektrochemische reactie wordt opgeslagen. Daarbij gaat energie verloren, de accu wordt warm. Maar accu’s kunnen ook geen grote vermogens in korte tijd leveren, ze moeten beheerst worden ontladen. Deze omzetting kost tijd. Energie opslag is ook een vorm van duurzame energie. Duurzame bronnen als wind en zon nemen het over van kolen en gas. Het mooie van duurzame energie is dat de bronnen gratis zijn en ook niet uitgeput raken. De zon schijnt gratis en zonnepanelen worden steeds goedkoper.

Manieren van energie opslag

Energie opslag in de vorm van kou of warmte kent vele varianten. Tegenwoordig worden grote koel- en vriespakhuizen gebruikt als buffer. Bij een overschot aan elektriciteit wordt extra gekoeld en bij een tekort mag de temperatuur weer wat oplopen. Een echte energieopslag, bedoeld om de kou of warmte later weer terug naar elektriciteit om te zetten, is niet te prefereren. Er gaat te veel energie verloren bij de omzetting naar warmte en weer terug naar elektriciteit. Opslag helpt om stroom lokaal te houden. Het is een hulpmiddel om zoveel mogelijk zelf opgewekte energie ook zelf te gebruiken. Dat is immers het meest efficiënt. Zo vermijd je ook nog energiebelasting. Lokale opslag is geen oplossing als je structureel meer produceert dan je zelf nodig hebt. Voor meer informatie hieromtrent kun je https://www.bredenoord.com/nl/energie-opslag/ bezoeken.